blog-05

Společnost Prodirect se zabývá vývojem informačních systémů; zejména z oblasti výroby obalových materiálů z vlnitých lepenek. Jejich informační systém využívá náš nový klient ke skladovému hospodářství a vystavování faktur. A jak už je u nás zvykem, nikoho v kanceláři bychom nepřesvědčili k účtování 700 faktur měsíčně a ještě položkově, dohodli jsme se tedy na nastavení importního můstku z Prodirectu do PREMIERA.

„Už nechci účtovat ručně 700 faktur!“

Spolupráce byla přímo ukázková, s importem do PREMIERA měla společnost Prodirect zkušenosti z minulosti, takže byli skvěle připravení a nastavení bylo za dopoledne hotové. Faktury se nám importují a účtují položkově, takže pro klienta máme přesný a podrobný přehled jeho tržeb. I přes šibeniční termín 5 dní před DPH jsme vše stihli, zkontrolovali, doladili drobnosti a bylo hotovo.

Rádi bychom touto cestou poděkovali panu Teplému, který pro nás implementaci zajišťoval a samozřejmě celé společnosti Prodirect za profesionální přístup a doufáme, že tento project nebyl jediný, na kterém jsme měli možnost se potkat!