1

Uf, nádech, výdech. Profese účetních toho skrývá přece mnohem víc. Účetní je člověk, který má znalost hned z několika oborů, a to účetnictví s přesahem do daňových zákonů a právní legislativy. Aby účetní udržel krok s dobou a byl v kondici, jsou nezbytné IT dovednosti, jazyková vybavenost, průběžné vzdělávání a orientace v aktuálních trendech, novinkách a změnách, včetně schopnosti implementovat ty žádoucí.

Nyní jsem představila účetního v tom nejlepším světle, ale ruku na srdce, kolik jich takových znáte? Já bych je spočítala na prstech jedné ruky, a to už jsem měla příležitost spolupracovat s velkým počtem lidí, kteří si říkali účetní. Čím je to způsobeno?

„Profese účetních toho skrývá mnohem víc.“

Z mého pohledu je to způsobeno zpracováním účetních dat. Ještě to není zcela historie, kdy jsou podklady předávány v papíru a účetní je musí setřídit, v lepším případě naskenovat, v tom horším připnout papírovou košilku a podepsat. Poté přepíše data z dokladů fyzických nebo elektronických do účetního SW a pošle na věcné schválení.

Zmíněné činnosti zaberou účetnímu cca 70 % jeho kapacity. Je skutečně nezbytné, aby se takovou činností zabýval odborník nebo ještě lépe lidský mozek? To není totiž účetnictví v pravém slova smyslu. Zmíněné činnost zvládne člověk bez odborné znalosti. První variantou je předat tuto agendu na administrativního pracovníka. Druhá a elegantnější varianta je zapojit umělou inteligenci, robota nebo úplně jednoduše si informace předávat v datové struktuře s využitím formátů v csv, xls, xmls nebo ISDOC. Tyto formáty umí vyprodukovat snad každý účetní software. Vzhledem k tomu, že na toto řešení není většina společnosti mentálně připravena, což je veliká škoda, se vyvinulo řešení na vyčítání dat z faktur v elektronické podobě (pdf, jpeg apod.). Pořád lepší cesta, než aby data přepisoval člověk.

Teď si dejte chvilku času a zamyslete se, co se bude dít s tím účetním, který ušetří 70 % svého úvazku. Půjde dřív domů? 😊 No, minimálně by se mohl zbavit přesčasů. 😊 A teď vážně, pokud tento 70 % úvazek umíme přesunout na brigádníka nebo zmíněnou technologii, účetní může být skutečně účetním, stát se partnerem klienta, kterému bude oporou při čtení v účetních datech. Už zbývá jen malý krůček, aby se účetní stal i chybějícím CFO a za pomoci kvalitního reportingu z účetních dat, radil klientům s businessem. Může avizovat nenaplněná finanční očekávání vč. příčin, může plánovat, jak dlouho klienti vydrží s výpadkem tržeb apod.

Konečně bude mít účetní dostatek času na nastudování novinek a legislativního rámce pro dotazy svých klientů. Toto je příležitost stát se skutečným konzultantem a zároveň poskytovat službu s přidanou hodnotou. Jeho nová role spočívá i v revizi účetních dat, tedy kontrole na agregované úrovni s ohledem na významnost a již nehledá každý halíř. 😊

Moje poslání, proč píšu tento článek? Povýšit účetní profesi na vyšší level. Změnit vnímání účetní jako uhnané ženy se šanonem a sešívačkou v ruce, ale představit účetní jako vzdělaného člověka, který prošel podnikovou praxí, zná legislativní rámce a má poradní hlas u klienta. Doufám, že s tímto záměrem a osvětou nám pomůže i Komora certifikovaných účetních, jejíž předseda a představitel Libor Vašek, zamýšlí oddělit pojem účetní (accountant) a zpracovatele dat (bookkeeper) oficiální cestou. Také doufám, že nové technologie pomůžou profesi účetní zatraktivnit i pro uchazeče mužského pohlaví, kde využijí technické znalosti a potenciál.

Myšlenku bych zakončila navrácením se k prvnímu odstavci. My skuteční účetní, necílíme na klienty, kteří berou účetnictví jako nutné zlo. Nechceme být továrnou na závěrky. Naopak, cílový klient je businessman, který má potřebu datům z účetnictví rozumět a má zájem svůj business rozvíjet nejen za pomoci účetních dat.

Denisa Žďárská, Transition Manager