Marcela Lonková & Libor Vašek

Funkční měna

Pojem, se kterým doposud české účetní předpisy nepracovaly, byl zanesen před časem do koncepce nové účetní legislativy a politici jej zkratkovitě představovali jako záměr „umožnit vedení účetnictví a placení daní v EUR“. Původně měl být institut funkční měny spuštěn vydáním nového zákona o účetnictví, avšak podle finálního návrhu změn vládní koalice v konsolidačním balíčku bude zaveden do české účetní legislativy již od roku 2024, a to novelou stávajícího zákona o účetnictví.

Základní koncepce funkční měny vychází z prostředí Mezinárodních standardů účetního výkaznictví, tzv. IFRS, kde je definována jako měna primárního ekonomického prostředí, v němž účetní jednotka operuje, podniká, realizuje většinu svých obchodních a finančních transakcí, avšak oproti navrhované novelizaci české legislativy je její použití v IFRS povinné.

Využití funkční měny pro české společnosti bude podle Ministerstva Financí omezeno pouze na EUR, USD a GBP. Pokud společnost má většinu transakcí v jedné z těchto měn, bude moci od 1. 1. 2024 vést v této měně své účetnictví. Jedná se o dobrovolnou možnost podnikům, kteří naplní určité parametry, z nichž plyne, že daná měna primárně ovlivňuje jejich business, tj. je tzv. funkční měnou. CZK se pak pro společnost stane měnou cizí (například u faktur v CZK bude vznikat kurzový rozdíl).

„Od 1. 1. 2024“

Může vznikat otázka, zda účtování ve funkční měně (EUR, USD nebo GBP) přináší nějaká specifika a zda se musí účetnictví výrazně přizpůsobit? Principálně je to jednoduché, na samotné podstatě účtování se nic nezmění. Vývojáři účetních systémů musí zareagovat na to, že primární měna vedení účetnictví může být jiná než CZK, a naopak účtování v CZK bude posuzováno jako účtování v měně cizí. Výzvou může být přechod ze současné měny účetnictví na novou a přístup ke srovnatelným údajům, neboť přechodná ustavení a souvisejí přepočty nebyly detailně v dosavadních návrzích diskutovány. Je třeba též zmínit, že v záměru byl zakázán libovolný návrat zpět k CZK, tj. společnosti budou muset pečlivě vážit, zdali se jim vyplatí využití institutu funkční měny (nebo možné si to jen tak vyzkoušet). Pro detailní odpovědi je třeba počkat na zveřejnění konkrétních textů navrhovaných změn.

Nejasné a prozatím blíže nediskutované jsou daňové souvislosti a nutné změny v daňové legislativě. Politicky zajímavé téma rezonuje tím, že společnosti budou moci daně platit v jiné měně (tedy funkční měně) než CZK. Což se jeví jako pravda, ale pouze částečně. Toto tvrzení se nejspíše týká jen daně z příjmu, nikoli DPH, odvodů sociálního a zdravotního pojištění atd., kde budou vznikat kurzové rozdíly.

Navrhované úpravy vládní koalice by měly být projednávány na schůzi Poslanecké sněmovny, která začíná 5. 9. 2023. Počkejme si na konkrétní změny, budeme Vás o nich informovat.

Pokud vás zajímá, kterých dalších významných daňových a účetních změn se konsolidační balíček týká (zdanění kurzových operací, zaměstnanecké benefity a další) otevřete si naše PDF.

Libor Vašek, účetní expert a specialista na IFRS
Marcela Lonková, CEO & Tax Advisor