tipy na výběr moderního účetního sw

Co očekáváme od účetního systému 21. století

  1. Flexibilita – Chceme od účetního systému flexibilitu. Věříme, že účetní systémy by neměly být monolitické struktury, ale flexibilní platformy, které lze snadno přizpůsobit nebo rozšířit o nové funkce. To nám umožňuje růst spolu s našimi klienty. V naší praxi jsme se setkali s případy, kdy se firma klienta zdvojnásobila a my jsme byli schopni jejich účetní systém přizpůsobit bez potřeby jeho výměny.
  2. Rozmanitost aplikací – Rozmanitost aplikací je pro nás dalším podstatným kritériem. Účetní systém, který jsme si v This One vybrali, je víc než jen statická databáze s čísly. Je to ekosystém propojující širokou škálu finančních nástrojů a aplikací, které umožňují klientům sledovat jejich transakce, ale také analýzu a predikci budoucích trendů. Díky široké škále možností a aplikací pak účetní systém poskytuje komplexní přehled, a to v reálném čase.
  3. Integrace a automatizace – Potřebujeme systém, který umožňuje snadné napojení na e-shopy, bankovní účty, e-commerce platformy, EDI komunikaci, a další nástroje. Tyto integrace značně ulehčují a urychlují naši práci. Nepřepisujeme ručně tisíce řádků bankovního výpisu nebo pohybu na skladě, ale všechno na pár kliknutí vidíme v účetnictví. Nejenom, že neděláme hromady neefektivní práce, ale klient může mít data ihned a aktuální.
  4. Online přístup – Cloudová řešení revolucionizovala přístup k účetním datům. Možnost přistupovat k informacím a pracovat s nimi z jakéhokoliv zařízení s připojením na internet je v dnešní době nezbytností, nikoliv luxusem. A to nejen pro účetní, ale hlavně pro klienty. Naši klienti sedí mnohdy na druhé straně světa a nechtějí čekat, až dostanou měsíční závěrku a DPH. Potřebují data pro rozhodování. Teď a tady, v jiném časovém pásmu a bez naší asistence.
  5. Klientská přívětivost – Náš účetní systém už nemůže být pouze výkonný a funkční, ale musí také poskytovat uživatelsky přívětivé rozhraní. Měl by být intuitivní, s čistým a atraktivním designem, který ulehčuje navigaci a zvyšuje produktivitu s ohledem na uživatele. Naši klienti nerozumí pojmům „má dáti/dal“, ale chtějí vidět grafy, vývoj tržeb a nákladů. Srozumitelně a jednoduše.
  6. Přizpůsobení podle odvětví – Rozmanitost firem přináší i potřebu adaptability. Systém musí vždy vyhovovat specifickým potřebám různých oborů. Jsme externí účetní kancelář a účtujeme od výrobních podniků po služby – každé odvětví má své unikátní požadavky a účetní systémy to musí odrážet. Nejde jen o legislativu, ale i o specifické procesy, které jsou pro daný obor charakteristické – sklady, výroba, služby, evidence majetku, HR.
  7. Výstupy, reporty a interpretace dat – Systém nám slouží víc než jenom jako nástroj pro zpracování a uchování dat – je pro nás inteligentním partnerem v analyzování a interpretaci finančních informací. Jeho schopnost prezentovat účetní data prostřednictvím přehledných reportů, vizuálně přitažlivých grafů a hloubkových analýz přeměňuje surová data na užitečné podnikové informace. Umožňuje našim klientům nejen vidět čísla, ale také rozumět příběhu, který čísla o jejich podnikání vyprávějí.

Jaký účetní systém podle nás požadavky splňuje?

Pro naše střední a velké firmy jsme si v This One vybrali účetní systém, který nám pomáhá posouvat se společně s klienty a přizpůsobovat se jejich potřebám.

Abra Flexi

Flexibilita a přizpůsobení – Tenhle systém jsme si vybrali díky jeho flexibilitě a schopnosti přizpůsobení se různým typům podnikání. Splňuje naše výše popsané potřeby. Umožňuje snadnou práci s finančními a účetními procesy a je vhodný pro firmy různých velikostí. Našim klientům nabízí mnoho grafických náhledů na data v přijatelné, uživatelské formě, které rozumí každý. Systém běží v cloudu bez starostí o aktualizace a zálohování. Je k dispozici na počítači, telefonu i tabletu a aplikace funguje na Windows, macOS i Linux.

Účetnictví ale není jen o systémech, ale i o lidech

Nestačí jen nainstalovat nejpokročilejší aplikace. V This One si uvědomujeme, že adaptace na nové technologie není jen trendem, ale nutností.  Moderní účetní musí splňovat určité požadavky, aby dokázali efektivně pracovat s pokročilými systémy a přinášet hodnotu svým klientům.

Účetní role se rozšiřují za hranice tradičního účetnictví, zahrnují strategické plánování a analýzu dat. Hard skills jsou nezbytné pro porozumění a manipulaci s finančními daty, zatímco soft skills umožňují účetním interpretovat a komunikovat tyto informace efektivně. Nároky na moderní účetní jsou vysoké. Legislativa, technologie, IT background, analýza dat, klientské vztahy, komunikační dovednosti, empatie, důvěryhodnost, týmová práce, manažerské schopnosti – v dnešním podnikatelském světě, kde účetní hrají mnohostranné role, je kombinace hard skills a soft skills klíčová pro úspěch.

Směřování k účetní excelenci v digitálním věku

Vstupujeme do éry, kdy je účetnictví nejen o číslech a sestavách, ale také o strategickém myšlení a inovacích. Adaptace na moderní účetní systémy není jen trendem, ale nutností pro ty, kteří chtějí zůstat konkurenceschopní v dynamickém obchodním prostředí. Současné účetní systémy, jako je například Abra Flexi, ukazují cestu k efektivitě a flexibilitě, přizpůsobují se legislativním a obchodním potřebám a nabízí integraci s širokou škálou dalších nástrojů a služeb.

Pro účetní to znamená, že musí rozvíjet své technické dovednosti a stát se partnery pro své klienty, poradci a analytiky. Technologický pokrok v účetnictví přináší nové příležitosti pro ty, kteří jsou připraveni ho přijmout.