blog-08

Často klientům poskytujeme poradenství v oblasti pracovně právních vztahů. V tomto článku bychom se chtěli zaměřit především na odměňování zaměstnanců. Dlouhodobě se totiž ukazuje, že právní povědomí jak zaměstnavatelů, tak i samotných zaměstnanců týkající se minimální a zejména pak zaručené mzdy, je na nedostatečné úrovni. Porušování právních předpisů upravujících tuto oblast je tak poměrně četným jevem.

Od 1. ledna 2018 byla základní sazba minimální měsíční mzdy zvýšena z 11.000 Kč na 12.200 Kč. Minimální mzdou se rozumí nejnižší přístupná výše odměny za práci v pracovněprávním vztahu. U hodinové mzdy došlo k navýšení z 66 Kč na 73,20 Kč. V návaznosti na to byly zvýšeny i nejnižší úrovně zaručené mzdy. Co je ale zaručená mzda? Je to finanční odměna, která je odstupňována podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce do osmi stupňů, nazývaných také minimální mzdové tarify. Bližší informace najdete zde.

„Dáváme klientům možnost přenechat starosti nám!“

V minulém roce navštívil inspektorát práce celkem 1 155 míst, kde se zaměřil právě na dodržování minimální a zaručené mzdy. Porušení pracovně právních vztahů bylo konstatováno u 604 kontrol, tzn. u více než poloviny! Dost často dochází ke kontrolám z podnětu zaměstnanců. Výběr kontrolovaných míst a jejich počet v tomto roce, bude na základě předchozích zkušenosti a úvaze oblastních inspektorátů práce. Obecně lze ale říci, že dojde ke kontrolám zaměstnavatelů, u kterých došlo k porušení stanovených podmínek již v minulosti, či tam, kde obdrží nejvíce podnětů ke kontrolám.

Dáváme klientům možnost přenechat starosti o změnách a povinnostech právě nám. Pokud si i Vy nejste jisti, zda máte vše dobře nastavené, obraťte se na nás. Rádi se postaráme o včasné zajištění změn a jejich správnost.