blog-arservis

V posledních měsících jsme se věnovali napojení provozních systému sloužících pro prodej vozů, servisu a půjčovny pro značky Škoda a Citröen, tedy systémů DMS a Caris na náš účetní software PREMIER. Mezi oběma systémy jsou zásadní rozdíly, např. ve způsobu účtování (Caris umí importovat účtování, kdežto DMS nikoliv). Ale vezměme to hezky od začátku.

Prvním krokem byla analýza interních procesů a zjištění potřeb všech osob, které do procesu vstupují. Vzhledem k tomu, že společnost AR Servis je velkou a úspěšnou společností, jejíž rozsah poskytovaných služeb je velký, nebylo to tak jednoduché a v průběhu implementace jsme odkrývali další a další činnosti a potřeby. Nakonec se nám, ale podařilo zmapovat vše a mohli jsme se vrhnout na nastavování.

Sledujeme pohyb každého vozu napříč středisky.

Dle našich pokynů Caris společně s PREMIEREM připravili importní můstky pro přenos účetních dokladů vytvořených v provozním systému Caris do účetního systému PREMIR. Odladili jsme pár počátečních chyb, které jsme společně rychle odstranili. Již druhý měsíc denně importujeme všechny vystavené faktury, pokladní doklady, skladové pohyby a při reportingu nám seděly inventury na korunu přesně :-).

Co se týče DMS a PREMIRA, jsme nyní ve fázi, kdy importujeme vystavené faktury, pokladní doklady a skladové pohyby. Díky zakázkovému a střediskovému členění jsme schopni sledovat pohyb každého jednotlivého vozu napříč středisky (prodej a servis). Čeká nás ještě nastavení importu došlých faktur od největšího dodavatele a pár reportovacích sestav pro management.

Z naší strany se jednalo o jednu z nejrychlejších a největších implementací, ale troufáme si říct, že jsme to zvládli bez větších problémů. Děkujeme také paní Lence Podrazské za její hodnotné rady, podporu při přípravě můstku a také jejímu týmu, který obstaral faktický vývoj.