Krypto konference

V tomto článku Vám vypíchneme několik zajímavostí, o kterých jsme se také bavili.

František Vinopal z České kryptoměnové asociace (ČKMA) měl velmi zajímavou přednášku o aktuálním vývoji krypto odvětví v Čechách.

Česká republika, jako jedna z mála světových zemí, má kompletní krypto ekosystém, který pokrývá všechny obchodní modely. Máme vlastní směnárny, burzu, platební bránu, bitcoinmaty, mining pool, investiční fond a samozřejmě i hardwarovou peněženku. Máme obrovský potenciál být světovým krypto leaderem, ale co nás v tom brzdí? Proč nás země jako např. Lichtenštejnsko předběhly? Bohužel je to zapříčiněno nedostatečnou českou legislativou a nejasnostmi v oblasti vykazování a zdanění kryptoaktiv.

Dává smysl, že na bitcoin zabalený v ETF lze uplatnit časový test pro osvobození od daně z příjmu, ale na samotný bitcoin nikoliv?

Dává smysl, že každá jedna mikro platba za zboží či služby v kryptu bez ohledu na částku je ihned zdanitelným plněním?

V praxi je naprosto nereálné, aby všichni daňový poplatníci, pravidelně platící své účtenky přes Lightning, dokázali v březnu doložit své účetní všechny transakce z mobilní lightningové peněženky. A zřejmě to ani většina nedělá. Tento fakt musí být finanční správě jasný, ale zatím je to tiše ignorováno.

„Krypto konference“

Obrovský problém, který řeší většina českých podnikatelů je provoz bankovního účtu. Proč komerční banky nejsou více nakloněné rozvoji podnikání v oblasti kryptoaktiv? Pochopitelné je to v případech, kdy klient není schopen průkazně doložit původ investičních prostředků a projít ověřením AML. Nicméně v případech, kdy krypto investor nemá co skrývat a je ochoten s bankou plně spolupracovat, by se neměl každé ráno budit s nejistotou, zda mu náhodou nezavřeli bankovní účty, protože si vybral FIAT z krypto burzy.  

ČKMA mimo jiné vede konstruktivní debaty se specializovanými Komorami, bankovní asociací, finančním analytickým úřadem apod. Časový test i příjmový limit pro osvobození od daně z příjmu je v jednání. Otázkou je kolik let, limitující částka a kdy nová legislativní úprava vzejde v platnost. Velmi pravděpodobná je aplikace stejných pravidel jako pro osvobození u cenných papírů, tzn. tři roky a limit do 100 tis. Kč příjmů.    

Libor Vašek se s námi mimo jiné podělil o jeho mezinárodní nadhled nad výkaznictvím kryptoaktiv v účetních závěrkách. Proč se všechny české účetní jednotky drží doporučení, že kryptoaktiva jsou zásobou?  

Dává smysl štosovat BTC na Trezoru se záměrem držby 10 let nebo používat likvidní stablecoiny čistě pro účel úhrady závazků či pohledávek a v obou případech vykazovat v rozvaze krátkodobou zásobu bez přecenění?  

Kam se poděla povinnost zachycovat věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví? Ustanovení v §7 Zákona o účetnictví nám dovoluje se ve výjimečných případech odchýlit od metod stanovených právními předpisy. Je velmi důležité, aby nakládání s kryptoaktivy v účetnictví zobrazovalo skutečný motiv držby či nakládání s ním.  

Sami jsme se v minulosti účastnili různých školení a webinářů na téma zdanění kryptoměn, ale přijde nám, že se stále omílá to samé dokola. Nakonec zjistíte, že se téměř jednalo o školení na skladové zásoby. I proto jsme rádi, že nám Libor představil trochu odlišný pohled na vykazování a zdůraznil koncepci obsah nad formou. 

Další zajímavé myšlenky od ostatních přednášejících si rozebereme v následujícím článku.