daňové poradenství This One

Návrh ozdravného balíčku veřejných financí

Dne 11. 5. 2023 byl Vládou ČR představen rozsáhlý návrh ozdravného balíčku veřejných financí, jehož cílem je zlepšení salda státního rozpočtu v letech 2024 – 2025. Celkem se jedná o 58 navrhovaných opatření, která by měla přinést zjednodušení daňového systému a snížení státního deficitu.

Pár příkladů z navrhovaných opatření s očekávanou aplikací od 1. 1. 2024 v případě přijetí Poslaneckou sněmovnou.

Daně z příjmů

 • zvýšení sazby daně z příjmů právnických osob na 21 % (současně 19%)
  • omezení daňové uznatelnosti nákladů na pořízení osobních automobilů pro podnikatelské účely na 2 mil. Kč
  • zrušení daňové uznatelnosti tichého vína jako daru do 500 Kč na reprezentaci
 • sazba daně z příjmu fyzických osob ve výši 15 % pouze do 36násobku průměrné mzdy (současně 48násobek), poté sazba 23 %
 • zrušení či snížení úlev na dani z příjmu fyzických osob
  • snížení slevy na manželku – pouze pro manžela/manželku pečující o dítě do věku 3 let
  • zrušení tzv. školkovného
  • zrušení slevy na dani na studenta
  • zrušení osvobození nepeněžních benefitů zaměstnancům – např. nepeněžní příspěvky na kulturní a sportovní akce; nepeněžní příspěvky na dovolenou
  • zpřísnění podmínek pro uplatnění osvobození příjmů z prodeje cenných papírů či obchodních podílů – nově je navrhováno příjmy přesahující hodnotu 40 mil. Kč zatížit sazbou daně ve výši 23% bez ohledu na časový test držby. Z návrhu však není jednoznačné pojetí této hranice, zdali se jedná o příjem z prodeje jednoho cenného papíru, nebo součet příjmů za sledované období? Zdaníme pouze příjem nad 40 mil. Kč nebo souhrn všech příjmu v součtu překračující hranici 40 mil Kč? Na přesnou definici nových podmínek zdanění bude nutné si ještě počkat.
  • snížit limit pro osvobození příjmů z tombol a hazardních her a to na 50 000 Kč (současně 1 mil. Kč)

Daň z přidané hodnoty

 • Redukce počtu sazeb a ponechání pouze dvou sazeb daně – 21 % a 12 %
  • snížení z 15 na 12 % např. u potravin bez nápojů, léků či stavebních prací, dětských autosedaček nebo pohřebních služeb
  • nulová sazba daně: knihy
  • přesun zpět z 15 na 21 %: kadeřnické a holičské služby, točené pivo, sběr, přeprava a skládkování komunálního odpadu, opravy obuvi, kožených výrobků a kol, úklidové práce, palivové dřevo, noviny

„Daně z neřestí“

 • Zvýšení druhé sazby daně z hazardních her z 23 % na 30 % (živé hry, kurzové sázky, tomboly atd.)
 • zavedení nové spotřební daně z nikotinových sáčků a náplně do e-cigaret, zvýšení sazby daně z cigaret, tabáku, doutníků atd. (+ 5-10 % ročně) a zahřívaného tabáku (+15 % ročně)
 • zvýšení daně z lihu (+ 10 % v 2024 a + 5 % každý rok do 2027)

Daň z nemovitých věcí

 • zvýšení sazeb daně z nemovitých věcí až na dvojnásobek současných sazeb zavedením tzv. státního koeficientu ve výši 1, jehož inkaso bude 100% příjmem státu
 • od roku 2025 zavedení automatického valorizačního mechanismu navázaného na inflaci

Pojistné na sociální pojištění

 • zvýšení odvodové zátěže OSVČ
  • navýšení minimálního vyměřovacího základu OSVČ z 25 % na 40 % průměrné mzdy, a to postupně v letech 2024 až 2026 vždy o 5 % ročně
  • zvýšení vyměřovacího základu OSVČ z dosavadních 50 % na 55 % ze základu daně
 • dohody o provedení práce – nově zaveden limit, nad nějž příjmy budou podléhat odvodům pojistného – max. 25 % průměrné mzdy u jednoho zaměstnavatele, resp. 40 % u více zaměstnavatelů
 • zavedení sazby nemocenského pojištění odváděného zaměstnanci ve výši 0,6 %

Další změny

 • snížení národních dotačních titulů průřezově na většině ministerstev pro roky 2024 a 2025 v celkové výši 54,4 mld. Kč
 • zpřísnění podmínek pro přiznání nároku podpory v nezaměstnanosti v případě opakované evidence nezaměstnanosti
 • snížení státní podpory stavebního spoření na max. 1 000 Kč/rok pro nové i stávající smlouvy
 • zvýšení ceny dálniční známky o 800 Kč z 1 500 na 2 300 Kč/rok

Podrobněji navrhované změny lze vyčíst z tiskové zprávy MFČR na tomto odkazu.

Aktuálně vládní návrh Ozdravného balíčku bude předložen k připomínkovému procesu a následně musí být schválen běžným legislativním procesem. V případě přijetí a schválení do konce roku 2023 je plánováno nabytí účinnosti změn od 1. ledna 2024.