onboarding

Čeká Vás onboarding? Lidé z práce odcházejí, nahrazují je noví kolegové, nebo se posouvají, rostou a pracují na nových zakázkách. Jak takového člověka rychle a efektivně začlenit do práce?

V dnešní rychlé době, kdy u nás v This One spoustu rutinní práce nahradili roboti nebo umělá inteligence, je velká výzva nové kolegy rychle a správně začlenit do mnohdy již plně automatizovaných procesů.

Už přestává platit, že firma je jako pyramida, která potřebuje více manuálních pracovníků na spodku řetězce. Naopak. Stává se z ní diamant, kde je většina lidí ve firmě v pozicích konzultanta, neboť ty nižší pozice nahradila automatizace a digitalizace. Jak ale z nového člověka, mnohdy juniora, udělat rychle seniora?

„Jak na onboarding?“

Zaškolování u nás probíhá v několika fázích. Důležitý je adaptační proces, tedy zvykání si na pracovní prostředí, seznámení se s lidmi a firmou jako takovou. Nového kolegu nejprve zařadíme do týmu na přesně danou zakázku. Tím mu umožníme získávat zkušenosti od ostatních kolegů. Od začátku se zúčastňuje interních porad a školení.

V This One klademe důraz na digitalizaci, automatizaci a robotizaci zpracování účetnictví, čemuž odpovídá nastavení řady procesů. Od bezpečnosti dat, sdílení dat, kalendáře, struktury složek, emailu a dalších. Proto jejich pochopení věnujeme poměrně hodně času.

Další fází je práce s umělou inteligencí na vytěžování faktur. Zde přichází na řadu naše videonávody, které jsou rychlé, výstižné a zaměřené na danou oblast. A není potřeba dalších kolegů, všechno zvládne nový kolega sám s pomocí videa.

Poslední fází je práce v účetním softwaru. Dle našich zkušeností se člověk nejlépe naučí praxí. Od prvního dne dáváme novým kolegům práci s reálnými daty. Kolegové získávají pocit odpovědnosti za odvedenou práci v tzv. „bezpečném prostředí“, protože výsledky poté diskutujeme. Postupem času oblasti nabalujeme a rozšiřujeme.
Po celou dobu zaškolování může nový kolega stínovat a sledovat práci ostatních kolegů. Celý proces adaptace vyžaduje určitou investici času, která se ale rychle vrátí, když začne být nový kolega samostatný.