Mentální hygiena v This One

Z našich zkušeností víme, že pokud svoji práci děláte s nadšením a věnujete jí spoustu času, často si ani neuvědomujete, jak lehké je překročit hranici a jet na výkon. A nadměrný výkon může přejít až k chronickému stresu. A při dlouhodobém přetěžování a bez mentální hygieny, se rychle zvyšuje riziko vyhoření. Přitom stačí jen malé krůčky a dodržovaní pravidel, díky kterým těmto problémům můžeme snadno předcházet.

Alfou a omegou je spánek. Kvalitní spánek je základním kamenem našeho zdraví. Nedostatek spánku může vést až k narušení metabolismu, způsobuje nesoustředěnost, nervozitu, netrpělivost a nepozornost. Tělo nemá možnost regenerace a to způsobuje i slabší imunitu. Za noc bychom se měli dostat do pěti spánkových cyklů REM. Jeden spánkový cyklus trvá 90 minut, což znamená 7,5 – 8 hodin spánku celkem. Optimální doba usínání je mezi 22–24 hodinou a probuzení mezi 5–7 hodinou ranní. Ideálně bychom se na spánek měli připravovat dvě hodiny předem. Nejíst nic těžkého na noc, odbourat modré světlo z přístrojů jako je to telefon, televize a počítače. A pokud byste měli chuť, přes vynálezce Hynka Medřického jsme se dozvěděli o pozitivním účinku biodynamické žárovky, která nás svým červeným světlem připravuje na spánek.

„Změna je šance“

Druhým pilířem je příroda a pohyb a nejlépe v kombinaci. S týmem jsme si vytvořili zelenou výzvu. Byla velice jednoduchá. 15 minut denně jsme vědomě vnímali přírodu. Všímali jsme si po cestě domů okolí a zároveň jsme nekoukali do telefonu, neposlouchali muziku a zaměřili se jen na dění kolem sebe. Jak fouká vítr, padá listí, teče řeka. Protože zelená barva uklidňuje po celodenním koukání do počítače a je přírodním lékem pro oči a vitamín D ze slunce je lék na všechno.

Ve třetím týdnu jsme naťukli téma společenského kontaktu. Evolučně jsme nastavení žít kmenově. Být v kontaktu a být součástí skupiny. Tuto teorii jsme si dokázali potvrdit v době Covidu, kdy jsme v podstatě ze dne na den zůstali na homeoffice, s nízkými sociálními kontakty. Díky našim technologiím a procesům to na běžný chod kanceláře nemělo takový dopad, ale postupem času nám začali kolegové chybět.

Osobní kontakt k mentální hygieně patří. Potřebujeme ho a pokud se nám dlouhodobě nedostává například klasickým chozením do práce, je potřeba ho získávat jinde. A kde?
1. Určete si jeden den v týdnu a do kanceláře jednoduše dojeďte a k dokonalosti si s kolegy domluvte pivo.
2. Změňte prostředí – nemusíte být jen doma nebo v kanceláři, běžte do kavárny nebo alespoň na terasu.
3. Když jste doma, oddělte pracovní a osobní čas.
4. Převlékejte se a starejte o svůj zevnějšek. Ženy, které jsou zvyklé – namalujte se nebo si upravte účes.
5. Nezapomínejte na své koníčky nebo hledejte nové.
6. Zavolejte rodině nebo starým známým.
7. Skočte si do kina, běžte se projít, jděte cvičit.

Poslední týden v měsíci říjnu jsme se věnovali digitálnímu čistění. Víme, že jsme v práci velmi systematičtí a organizovaní. Necháváme si informace pouze na dobu nezbytně nutnou a ostatní zálohujeme. Napadlo vás někdy, že je váš telefon úplný informační odpadkový koš? Kolik obsahuje zbytečných informací a dat. Je plný duplicitních fotek, roky starých SMS, nepoužívaných aplikací, mailů, nesouvislých poznámek apod. V pracovní sféře jsme přešli na úložiště SharePoint, abychom omezovali mailovou komunikaci a veškeré podklady byly online k dispozici pro zúčastněné. Máme jasně daná pravidla, tak proč si neudělat pořádek i v osobním digitálním světě? A můžete začít u svého telefonu:
1. Promazat fotky.
2. Promazat komunikační kanály (SMS, WhatsApp, Viber, messenger, …).
3. Odhlásit nepotřebné obchodní sdělení na mailech.
4. Nastavit, aby se Vám na komunikačních kanálech automaticky neukládaly fotky.
5. Odinstalovat staré a nepoužívané aplikace.
6. Anebo zvolte tovární nastavení a máte vyřešeno.

#zmenajesance pečovat nejen o tělesné, ale i duševní zdraví.