This One

Téma Zero waste, které řešíme pro naši kancelář, už dávno není téma jen ve stavebních firmách, chemičkách nebo zdravotnictví. Zabývají se jím i malé firmy nebo podnikatelé. Pravidla platí pro všechny stejně, jen je rozdíl v měřítku.

Dá se říct, že odpad je s námi od samého počátku lidstva. Čím rychleji se vyvíjí lidská populace, tím rychleji roste i množství odpadu a kéž bychom to samé mohli říct o přírodním bohatství.

Víte, že existuje zákon, kterým bychom se měli jako lidé i firma řídit? Konkrétně 541/2020 Sb., Zákon o odpadech.

A víte také, že za odevzdaný odpad dostanete potvrzení o zaplacení nebo fakturu, která je daňově uznatelným nákladem? Tyto doklady bychom si měli uchovat pro případnou kontrolu. Skartace účetního dokladu jé možná po 5 letech po ukončení zdaňovacího období.

Skládky se plní a spalovny nestíhají spalovat. Zbavit se odpadu bude tak dražší. Přitom stačí tak málo a my si to v This One přes projekt #zmenajesance uvědomujeme stále více.

„#zmenajesance“

Náš další zero waste krok je pokus o zřízení bioodpadu. Není to jen o tom vykopnout myšlenku do světa, v praxi to zahrnuje více dílčích úkolů. Což v období léta a dovolených bylo logisticky náročné. Musíme si uvědomit, proč to děláme, jestli to má smysl, co nám to přinese do budoucna. Řešili jsme, kam a jaký kontejner můžeme umístit. Jestli budeme bioodpad vyvážet nebo si pořídíme vlastní kompostér? Jak změnu přijmou holdingové společnosti. Půjdou do toho s námi? Je to akce jen pro nás nebo se přidají firmy na našem patře. Začleníme třídění do interní směrnice? Je potřeba se domluvit se správcem budovy. Pokud to má fungovat dlouhodobě, musí to být promyšlené.

Čím více se ponořujeme do témat v projektu #zmenajesance, tím více si uvědomujeme, že stačí málo k tomu abychom byli produktivnější, zdravější a plní síly… Jsme kolektiv, který se nebojí změny, i když u toho občas brblá. Ne každá změna je vidět hned, a ne každá se chytne, ale jsme tým, který se stále někam posouvá.

Kick off máme za sebou a budeme věřit, že se nám tento projekt podaří dotáhnout do konce, i když to trvá déle, než jsme čekali.

Na první pohled se může zdát, že třídit bioodpad ve firmách není efektivní. Ale pro příklad na patře je nás kolem sedmdesáti. K dispozici máme ovoce, čaje, kávu a mnoho z nás si donáší vlastní oběd, a to je všechno krásný základ pro bioodpad.

Zatímco ve vyspělých evropských zemích se na skládky dostává pár procent komunálního odpadu, v tuzemsku na ně míří každoročně zhruba polovina. Zamyšlení pro Vás. Jak nakládáte s bioodpadem Vy?