kontakt

  This One s.r.o.
   
Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7
  IČ: 03734404, DIČ: CZ03734404
   
+420 273 136 407
   
info@thisone.cz
   

Společnost This One s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 237012. Číslo účtu je 50550000/5500 vedené u Raiffeisenbank a.s.