Digitální transformace s This One

Digitální transformace znamená přeměnu účetnictví z analogového neboli papírového, do digitálního, tedy elektronického. Jak rozsáhlá změna to bude, je už na každém z vás. Zahrnuje používání digitálních technologií jako je například umělá inteligence (AI) a roboti (RPA). Může to být ale i využití ERP systémů (Enterprise Resource Planning), které nabízí různé automatizace, jako je například elektronické schvalování dokladů.

To je oblast, se kterou my v This One pomáháme jiným účetním kancelářím, oddělením nebo samostatným účetním. A co přesně můžete čekat, pokud u nás poptáte službu Digitální transformace?

„služba Digitální transformace“

Digitální transformace znamená přeměnu účetnictví z analogového neboli papírového, do digitálního, tedy elektronického. Jak rozsáhlá změna to bude, je už na každém z vás. Zahrnuje používání digitálních technologií jako je například umělá inteligence (AI) a roboti (RPA). Může to být ale i využití ERP systémů (Enterprise Resource Planning), které nabízí různé automatizace, jako je například elektronické schvalování dokladů.

To je oblast, se kterou my v This One pomáháme jiným účetním kancelářím, oddělením nebo samostatným účetním. A co přesně můžete čekat, pokud u nás poptáte službu Digitální transformace?

Vždy začínáme workshopem, jehož obsahem je analýza aktuálního stavu. Zpravidla to bývá schůzka na cca 4 hodiny, kde si vyjasníme vzájemná očekávání a cíl celé transformace. Vaším cílem může být například digitalizovat a automatizovat zpracování faktur přijatých, vytvoření volné kapacity v účetním týmu nebo vytvoření pozic v týmu včetně jednotlivých kompetencí dané pozice.

Z úvodní schůzky vytvoříme plán podrobné analýzy. Ten je rozdělený do několika oblastí podle témat, kterým se budeme věnovat. Zpravidla ke každému tématu obdržíte dotazník, kde zodpovíte jednoduché otázky, díky kterým si my uděláme detailnější přehled, jak u vás celý proces funguje, kolik je do něj zapojeno lidí a na co se zaměříme. Poté následuje další schůzka, kde si vaše odpovědi projdeme.

V tu chvíli už máme dost informací, abychom vám připravili auditní zprávu, která obsahuje shrnutí vašeho aktuální stavu, upozornění na jeho rizika a návrhy řešení. Zprávu společně projdeme, vy se můžete na cokoliv doptat a máte tak v ruce nástroj na vaši přeměnu.

Pokud by však i tohle bylo pro vás málo, můžeme naše návrhy rozpracovat do projektového plánu, dosadit do vašeho týmu našeho projektového manažera. Ten celou změnu u vás odřídí, může komunikovat s dodavateli aplikací, které budete chtít zapojovat, může vyhodnocovat návratnost celé změny a odřídí váš tým.

A proč byste se do digitální transformace s námi měli vůbec pustit? Sami jsme si transformací prošli a cestou udělali spoustu chyb. Díky tomu vy chyby už dělat nemusíte.

Digitalizace přináší spoustu výhod:

  • Vyšší efektivita a rychlost zpracování dat. Jeden z našich klientů snížili čas na zpracování přijatých faktur o 75 %. Což je při 23 000 zpracovaných faktur ročně nezanedbatelné číslo.
  • Sjednocené a správně nastavené procesy s sebou nesou vyšší flexibilitu a zastupitelnost.
  • Můžete snížit mzdový náklad nebo získat prostor na zvýšení odbornosti zaměstnanců.
  • Díky automatizaci rutinních prací a využití technologií, může digitalizace být také klíčovým faktorem pro zlepšení pracovních podmínek a zdraví zaměstnanců.
  • Otevírá vám příležitosti k získání nových zákazníků a rozšíření svého podnikání na nové trhy.
  • Vytvoříte si volný čas na obchodní aktivity, marketing a PR.
  • Zvýšíte zisk nebo získáte větší konkurence schopnost.

Pokud i vy chcete získat některý z těchto benefitů, neváhejte se na nás obrátit. S námi můžete očekávat kvalitní a efektivní řešení na míru vašim potřebám. Digitální transformace může být velkým krokem pro vaše podnikání a s naší pomocí může být celá změna rychlejší a snadnější.